het koor nu


Hieronder ziet uw een foto van al onze leden die met heel veel plezier, onder leiding van onze dirigent Wim de Penning ( rechts naast het koor ) elke woensdagavond op de repetities hun beste beentje voorzetten. Met elkaar maken we bezielende muziek met stem en instrument en houden zo, onder Gods onmisbare zegen, de Lofzang gaande.
Komende concerten


  • Inmiddels zijn de Kerstconcerten weer achter de rug en mogen we terugkijken op zeer geslaagde avonden.
  • Zodra er weer nieuwe uitvoeringen gepland worden leest u het hier.